Interview Chuchu Yu, NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

Desinfectiemiddelen: welke en hoe te gebruiken?

Interview Chuchu Yu
NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

Voor een goede hygiëne is het belangrijk om je handen te wassen en oppervlakken te reinigen. In sommige gevallen is ook desinfectie van handen en oppervlakken noodzakelijk. Aan desinfectiemiddelen zijn wettelijke voorwaarden aan verbonden. Waarom zijn die belangrijk? Chuchu Yu van NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam weet de antwoorden.

Waarom is het belangrijk om te controleren of een desinfectiemiddel officieel in Nederland is toegelaten?

‘We hebben afgesproken dat voor desinfectiemiddelen een toelating nodig is zodat we weten dat de producent niet alleen iets claimt, maar dat het middel veilig is en effectief bij gebruik. Ook ben je verzekerd van een goed gebruiksvoorschrift. Als je die volgt, is het product veilig en werkzaam. Bij de toelating zijn onafhankelijke partijen betrokken zoals het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).’

Wat zijn risico’s van het gebruik van verkeerde desinfectiemiddelen?

‘Er zijn ongelukken gebeurd waarbij mensen zich hebben bezeerd omdat een product voor een verkeerd doel is gebruikt. Een ander risico is dat een middel niet werkt. Uit een steekproef van het Algemeen Dagblad vorig jaar bleek bijvoorbeeld dat in een kwart van de handgels te weinig alcohol zit. Een toegelaten middel is veilig en effectief, en op de juiste manier verpakt en geëtiketteerd. Hierdoor is controle mogelijk en wordt een middel op de juiste manier – met zo min mogelijk fouten – gebruikt.’

Aan welke eisen moet een middel voldoen om toegelaten te worden?

‘Middelen worden aan Europese normen getest op onder andere veiligheid voor mens, dier en milieu, op geschiktheid voor het toepassingsgebied (handen, oppervlakken, et cetera), op werkzaamheid, op de inwerktijd en op de gebruiksaanwijzing. Je moet het zien als een kwaliteitskeuring, waarna je weet: als ik het op die manier en daarvoor gebruik, werkt het goed.’

Waarom gelden in Europa verschillende regels?

‘Er is wel Europese wetgeving, maar die is nog niet geharmoniseerd waardoor deze nog niet in alle landen automatisch geldt. Tot dat moment heeft ieder EU-land zijn eigen nationale overgangsrecht, met verschillende implementaties.’

Hoe weet je of een middel is toegelaten?

‘Alle toegelaten desinfectiemiddelen hebben een toelatingsnummer dat je herkent aan een bepaald format. Voor Nederland is dat: 12345 N, het Europese toelatingsnummer is herkenbaar als: NL/EU/SA-123567-0000. Op de websites van het Ctgb en ECHA kun je deze nummers controleren.

Mijn advies aan facilitair managers en schoonmaakbedrijven is: als je gaat desinfecteren, gebruik dan toegelaten middelen volgens het gebruiksvoorschrift.’


MEER WETEN

NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam heeft handleidingen voor onderstaande toelatingsdatabanken, en kan hand-outs verstrekken met instructies over bijvoorbeeld handdesinfectiemiddelen.

www.nvz.nl

TOELATINGSDATABANKEN

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen
en biociden (Ctgb):

www.ctgb.nl

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA):

echa.europa.eu/nl